Organisasjon

Foreningen Idretten Skaper Sjanser eies av Norges Cykleforbund, Norges Skiforbund og Norges Rytterforbund.
Foreningen samarbeider med lokale klubber tilknyttet disse tre særforbundene.
Vi mottar støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Administrasjon

Morten Nyborg
Morten Nyborg
Founder, head of consept
morten@idrettenskapersjanser.no+47 477 00 093
Monica Brynhildsen
Monica Brynhildsen
Fagansvarlig rus
monica@idrettenskapersjanser.no
+47 951 51 406
Thomas Engelsgjerd
Trener- og eventansvarlig
thomas@idrettenskapersjanser.no
+47 473 99 833

Styret

Norges Cykleforbund

Eystein Thue Stokstad

Generalsekretær, styreleder
Norges Skiforbund

Ola Keul

Styremedlem
Norges Rytterforbund

Beate Heieren Hundhammer

Generalsekretær, styremedlem