Organisasjon

Foreningen Idretten Skaper Sjanser eies av Norges Cykleforbund, Norges Skiforbund og Norges Rytterforbund.
Foreningen samarbeider med lokale klubber tilknyttet disse tre særforbundene.
Vi mottar støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Administrasjon

Styret

Norges Cykleforbund

Eystein Thue Stokstad

Generalsekretær, styreleder
Norges Skiforbund

Ingvild Bretten Berg

Generalsekretær, styremedlem
Foto: NTB Scanpix
Norges Rytterforbund

Beate Heieren Hundhammer

Generalsekretær, styremedlem