Organisasjon

Foreningen Idretten Skaper Sjanser eies av Norges Cykleforbund, Norges Skiforbund og Norges Rytterforbund.
Foreningen samarbeider med lokale klubber tilknyttet disse tre særforbundene.
Vi mottar støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Administrasjon/styret

Generelle henvendelser sendes til post@idrettenskapersjanser.no

Ola Keul

Fungerende daglig leder
ola.keul@skiforbundet.no
+47 91361916

Linda Treseng

Arrangement og aktivitetsansvarlig
linda@idrettenskapersjanser.no
+47 48162311
Norges Skiforbund

Ola Keul

Styreleder
Norges Cykleforbund

Kjersti Størset

Generalsekretær, styremedlem
Norges Rytterforbund

Beate Heieren Hundhammer

Generalsekretær, styremedlem