Kontakt

Her finner du kontaktinfo på ansatte og klubbkontakter i Idretten Skaper Sjanser. For generelle henvendelser ber vi deg bruke post@idrettenskapersjanser.no.

Klubbkontakter

Ann-Helen Tonheim
Ann-Helen Tonheim
Råde og Onsøy Rideklubb
annhelentonheim@gmail.com
+47 960 44 030
Anne-Rebekka Kulseng-Hansen
Anne-Rebekka Kulseng-Hansen
Harstad Ride og Kjøreklubb
post@annerebekka.no
+47 480 73 160
Tor Eirik Ombustvedt
Linda Treseng
Ullensaker Cykleclub
linda.treseng@gmail.com
+47 481 62 311
Tor Eirik Ombustvedt
Kamilla Erserk
Fredrikstad Sykkelklubb
idrettenskapersjanser.kamilla@gmail.com
+47 481 78 549
Einar Solberg
Trine Marie Tveite
Arendal Cycleclub
Trinerie@hotmail.com+47 948 04 788
Steinar Schipper
S.Schipper77@gmail.com
Åse Mortensen
Åse Mortensen
Arendal og Grimstad Rideklubb
mortensenaase@gmail.com
+47 911 59 610
Lars Engeberg
Lars Engeberg
Bergen Cycleclub
lengeberg@mil.no
+47 995 45 780
Kirsti Krohn Garnæs
Kristi Krohn Garnæs
Byåsen Langrenn
kirsti.k.garnas@ntnu.no
+47 920 51 678
Kirsti Krohn Garnæs
Anita Eriksen Beitdokken
Eidanger Idrettslag
anita@eidanger.no
+47 995 42 241
Ingrid Knutsen
Ingrid Knutsen
Rogaland Rideklubb
ingridknutsen22@gmail.com
+47 450 47 400