Idretten Skaper Sjanser

- et aktivitetstilbud for mennesker med rusutfordringer
Idrettens fellesskap er et unikt verktøy for å komme tilbake til samfunnet.

Gjennom idretten opplever utøverne mestring, inkludering og gleden ved å være på lag.
Det heter ikke jeg og meg, men vi og oss! 

Hvem er vi?

Foreningen er stiftet av Norges Skiforbund, Norges Cykleforbund og Norges Rytterforbund, og mottar støtte fra Helsedirektoratet.

Hva gjør vi?

Idretten Skaper Sjanser er et lavterskel aktiviseringstilbud med ski, sykkel og ridning for mennesker med rusutfordringer.

Hva er målet?

Vi gjenvinner menneskelige ressurser og produserer rusfrie timer. Gjennom faste treninger i gruppe, opplever utøverne fellesskap og mestring, som kan gi et liv med mindre rus.

Hvor er vi?

Vi har ulike tilbud på flere steder i Norge, og du kan få en bedre oversikt ved å trykke her.
Mikrofon logo
Idretten er Norges fremste inkluderingsarena, fremholdt daværende idrettspresident Tom Tvedt da prosjektet "Idretten Skaper Sjanser" startet opp våren 2019.

– Kraften som ligger i opplevd mestring, i gode fellesskap som bryr seg, og i følelsen av å lykkes med å jobbe mot et mål, tror vi kan gjøre god nytte for seg også utover den ordinære idretten i idrettslagene.
Derfor er det flott at ski-, sykkel- og rytterforbundet følger opp det som må kalles en suksess fra fotballen med gatelagene, når det gjelder å tilby en meningsfull arena for mennesker med rusutfordringer, sa Tom Tvedt.