Idretten skaper sjanser

Idretten skaper sjanser er et aktivitetstilbud til mennesker som har falt utenfor samfunnet.
Gjennom idretten opplever utøverne mestring, inkludering og fellesskap.
Forsidebilde

aktuelt

Flere nyheter

Idrettsglede for alle!

Idretten er Norges fremste inkluderingsarena, fremholdt daværende idrettspresident Tom Tvedt da prosjektet "Idretten Skaper Sjanser" startet opp i 2019.

– Kraften som ligger i opplevd mestring, i gode fellesskap som bryr seg, og i følelsen av å lykkes med å jobbe mot et mål, tror vi kan gjøre god nytte for seg også utover den ordinære idretten i idrettslagene.
Derfor er det flott at ski-, sykkel- og rytterforbundet følger opp det som må kalles en suksess fra fotballen med gatelagene, når det gjelder å tilby en meningsfull arena for mennesker med rusutfordringer, sa Tom Tvedt.

* Idretten Skaper Sjanser er et lavterskel aktiviseringstilbud for ski, sykkel og riding for mennesker som sliter med rusutfordringer.  

* Målet er flere rusfrie timer, der utøverne gjennom faste treninger i gruppe, opplever fellesskap og mestring, som kan gi et liv med mindre rus.

* Foreningen er stiftet av Norges Skiforbund, Norges Cykleforbund og Norges Rytterforbund, og mottar støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

* Gatelagsaktiviteten i fotball organiseres gjennom Fotballstiftelsen, se mer på gatelaget.no

Et samarbeid mellom

NRYF logo

Norges Rytterforbund

Stiftet 10.desember 1915.
12 største særforbundet i NIF med omlag 32 500 medlemmer
9 forskjellige grener

Norges Skiforbund Logo

Norges Skiforbund

Stiftet 21.februar 1908. Organiserer aktivitet innenfor alpint, freestyle, kombinert, langrenn, skihopp og telemarkskjøring.

Norsk Cycleforbund Logo

Norsk Cycleforbund

Stiftet 26. oktober 1910. Forbundet administrerer grenene landeveissykling, terrengsykling, BMX og banesykling.

vertsklubber

Byåsen Idrettslag er en idrettsforening fra Byåsen i Trondheim. Opprinnelig var skiidretten den dominerende aktiviteten i idrettslaget, som nå har rundt 2000 medlemmer, men er nå basert på åtte avdelinger som blant annet allidrett, fotball, friidrett, håndball, orientering, ski, sykkel, trim og teater.

Byåsen Logo

I dag er det nesten 350 medlemmer i Arendal Cykle Club. Alle skal føle seg velkommen i klubben. Sykling er en idrett hvor mange på ulike nivåer kan trene sammen - fokuset er nettopp gleden av å sykle sammen med andre.

Råde og Onsøy rideklubb holder til i Østfold og har ca. 200 medlemmer. De var med i piloten til Norges Rytterforbund sitt Klubbsatsingsprogram og er en Satsingsklubb. De sier selv at de er en satsende breddeklubb og arrangerer stevner, alt fra klubb til lands -og elitestevner. Råde og Onsøy rideklubb er en klubb for alle!

Halden Cycleklubb har primært tre grupper; aldersbestemte klasser, junior og senior, samt veterangruppa. I 2020 skal klubben i samarbeid med Idretten Skaper Sjanser ha et treningstilbud for rusavhengige i «Østfold regionen». Gruppen rekrutteres gjennom Røde Kors, Nettverk etter soning og Kirkens Bymisjon Halden.

Halden Illustrasjon

Ta kontakt med oss

post@idrettenskapersjanser.no
Fotballstiftelsen Logo