Fürst: - Positive erfaringer med prøvetaking

No items found.

Fürst Medisinsk Laboratorium er et privat laboratorium innen fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi,mikrobiologi og patologi.

Laboratoriet er Norges største med rundt 500 ansatte.

Hovedlaboratoriet ligger på Furuset i Oslo. Tre prøvetakingsenheter i Oslo, to i Bergen og en i Sandefjord.