Terapeuten: - Idrettesarenaen er en god læringsarena

Terapeut Lise Jakobsen er opptatt av samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og Idretten Skaper Sjanser. - Bygg på interesser pasienten har, for idrettsarenaen er en god læringsarena for mange sider av livet, sier hun.

- I idrettens fellesskap møter pasienten også folk uten rusbakgrunn. Det gir gode muligheter for å etablere nytt nettverk, utvikle god kommunikasjon og oppleve mestring, sier terapeut Lise Jakobsen. Her er utøver Anita Johannessen i ryttergruppa vår i Råde og Onsøy rideklubb. For ordens skyld har Anita ikke noen kobling til terapeuten i denne artikkelen. Foto: Romerikes Blad
No items found.

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB):

* Betegnelsen på behandling av rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå.

* Behandlingen er et samarbeid mellom deg og personer med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse.